2290 силистренци са подали данъчни декларации до момента

От началото на данъчната кампания в офиса на НАП в Силистра са подадени 2290 декларации от физически лица, като  1517 от тях са постъпили по електронен път, което е 66 % от общия брой. От общо подадените по електронен път, с ПИК са подадени 1072 броя, което е 71 % от подадените електронно.

До момента 750 юридически лица са подали своите данъчни декларации, като това става  само по  електронен път. Лица, които през предходната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността.

Срокът за деклариране на доходи от фирмите е до 1 април, а за физическите лица  - до 30 април.

От тази година за физическите лица отпада задължението при  ползване на данъчни облекчения за млади семейства /чл. 22а/, за деца /чл. 22в/ и деца с увреждания /чл. 22г/ към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от другия съпруг/родител, че няма да ползва облекчението за същата календарна година.

От офиса на приходната администрация в Силистра съветват всички свои клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат стари задължения, за да избегнат риска облекчението да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на Агенцията.

Задълженията  към НАП могат да се платят по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. От 2018г. е въведено  плащане без такси, с банкова карта с ПОС терминали – плащане от страницата на НАП с виртуален ПОС, както и чрез физически ПОС терминали  в офисите на Агенцията. През 2018г. чрез ПОС устройства са постъпили 1 019 347 лв., като в офис Силистра през физическите ПОС терминали са извършени 1918 броя плащания.

И през 2019 година гражданите и фирмите ще могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.