Администрация

# Title Категория Post date
1 П О К А Н А Култура 19 Feb 2020 - 15:47
2 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 14 Feb 2020 - 18:09
3 Публични явни търгове за отдаване под наем Обяви и Протоколи за конкурси 13 Feb 2020 - 20:10
4 СЕКТОР ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ Административни услуги 13 Feb 2020 - 20:08
5 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 11 Feb 2020 - 17:36
6 Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 165 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 10 Feb 2020 - 17:51
7 З А П О В Е Д №РД-04-81/06.02.2020 г. Заповеди 6 Feb 2020 - 15:10
8 Със заповед № ОХ-62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери, 3 за старшини във Военноморските сили Обяви и Протоколи за конкурси 3 Feb 2020 - 14:06
9 Със заповед № ОХ - 63 /17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 100 вакантни длъжности за матроси Обяви и Протоколи за конкурси 3 Feb 2020 - 14:05
10 Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 38 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 30 Jan 2020 - 11:52
11 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Образование 29 Jan 2020 - 16:15
12 Прием за учебната 2020 / 2021 година в НВУ "Васил Левски - Велико Търново" Обяви и Протоколи за конкурси 27 Jan 2020 - 15:51
13 Прием за учебната 2020 / 2021 година във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна Обяви и Протоколи за конкурси 27 Jan 2020 - 15:51
14 Прием за учебната 2020 / 2021 година във ВВВУ "Георги Бенковски" - Долна Митрополия Обяви и Протоколи за конкурси 27 Jan 2020 - 15:49
15 П О К А Н А Култура 23 Jan 2020 - 18:37
16 Български мартеници от село Черник пътуват към Америка Училищни новини 23 Jan 2020 - 18:36
17 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 21 Jan 2020 - 12:43
18 Публични явни търгове за отдаване под наем Обяви и Протоколи за конкурси 11 Jan 2020 - 18:12
19 Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери Обяви и Протоколи за конкурси 6 Jan 2020 - 17:42
20 Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв Обяви и Протоколи за конкурси 6 Jan 2020 - 17:42