Сезгин Галиб

инж. Сезгин Рамис Галиб

Председател на Общински Съвет – Община Дулово

Ивайло Иванов

Ивайло Андонов Иванов

Общински съветник от Заедно за Силна Община

Себахат Сопен

Себахат Реджеб Сопен

Общински съветник от Заедно за Силна Община

Тамер Хасан

Тамер Дилявер Хасан

Общински съветник от Заедно за Силна Община

Мартин Тодоров

Мартин Славов Тодоров

Общински съветник от ГЕРБ

Ибрахим Муртаза

Ибрахим Демир Муртаза

Общински съветник от ГЕРБ

Билгин Ахмед

Билгин Басри Ахмед

Общински съветник от ГЕРБ

Левент Али

Левент Хабил Али

Общински съветник от ГЕРБ

Спасимир Иванов

д-р Спасимир Дечев Иванов

Общински съветник от ГЕРБ

Шенай Рамадан

Шенай Лютфи Рамадан

Общински съветник от ГЕРБ