Административни услуги

# Title Категория Post date
1 СЕКТОР ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ Административни услуги 13 Feb 2020 - 20:08
2 ХАРТА НА КЛИЕНТА Административни услуги 24 Jan 2018 - 08:24
3 Среща в Областна администрация Силистра по проблемите на трите болници в областта Административни услуги 6 Jun 2017 - 09:42
4 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2017г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО Административни услуги 25 Jan 2017 - 19:29
5 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Административни услуги 9 May 2016 - 18:34
6 AДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В СЕКТОР"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Административни услуги 26 Apr 2016 - 14:54
7 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ-СЕКТОР ГРАО Административни услуги 28 Mar 2016 - 10:39
8 Хуманитарни дейности Административни услуги 27 Mar 2015 - 17:47
9 Заявление за юридически лица за продажба Административни услуги 27 Mar 2015 - 17:37
10 Заявление за юридически лица за наем Административни услуги 27 Mar 2015 - 17:36
11 Заявление за физически лица за продажба Административни услуги 27 Mar 2015 - 17:34