Гюнеш Хамза

Гюнеш Ремзи Хамза

Общински Съветник
Общински съветник от ДПС