Касим Сали

Касим Неджми Сали

Общински Съветник
Общински съветник от ДПС