Левент Али

Левент Хабил Али

Общински Съветник
Общински съветник от ГЕРБ