Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ- 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

Със заповед № ОХ- 997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  3 вакантни длъжности за oфицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

Със заповед № ОХ- 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  3 вакантни длъжности за войници във Военно - географската служба за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност, психологично пригодни,

Със заповед № ОХ- 938/06.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за приемане на военни оркестранти (сержанти)

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 938/06.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за приемане на военни оркестранти (сержанти) на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър за прием на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната  и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

 

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 117 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 117 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите както следва: -за в.ф 22980- София;

                           -за в.ф 28860- Горна Малина;

               -за в.ф 52480- София;

                    -за в.ф 42610- Козарско;

            -за в.ф 52210-Банкя;

Със заповед № ОХ- 906/03.09.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за сержант

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 906/03.09.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa   1 вакантнa длъжност за сержант  в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лицe, изпълнявалo военна служба (кадрова военна служба).