Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Основни изисквания:

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв за Сухопътни войски

- 427 длъжности;

   

ЗАПОВЕД № 36/09.10.2019г.

ДГ,,Щастливо детство“  гр. Дулово  общ.Дулово  обл.Силистра              

               п.к.  7650  гр. Дулово  ул. ,, Александър Стамболийски “ №20 тел.0864 2 22 35      

 e-mail: dgdetstvodulovo@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ 36/09.10.2019г.

Със заповед № ОХ- 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.