Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ- 128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22980-София) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше  училище в страната и в чужбина .

Основни изисквания :

Със заповед № ОХ- 161/19.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за сержанти

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 161/19.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени   3 вакантни длъжности за сержанти  в НВУ,, Васил Левски” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба, отговарящи на изискванията на чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

 

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 165 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 165 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София ,Стара Загора, Хасково,

Ямбол, Карлово, Плевен, Благоевград,

Враца, Белене, Асеновград, Мусачево,

Със заповед № ОХ-62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери, 3 за старшини във Военноморските сили

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери,

3 за старшини във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба.

 

Със заповед № ОХ - 63 /17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 100 вакантни длъжности за матроси

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 63 /17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  100 вакантни длъжности за матроси  във ВМС .

 

Основни изисквания:- да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;

Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 38 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  38 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания:

- средно образование или по-високо образование

   по специалността, за която кандидатстват;

- да са годни за военна служба;

- неосъждани;

- на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба);