Регистри

# Title Категория Post date
1 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.01.2019 год. до 31.10.2019 год. Регистри 9 Dec 2019 - 18:05
2 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория от 01.01.2019 г. до 31.10.2019 г. Регистри 4 Dec 2019 - 16:27
3 Публичен регистър на издадените заповеди на Гл.архитект към разрешения за строеж от 01.01.2019 г. до 31.10.2019 г. Регистри 4 Dec 2019 - 16:26
4 Публичен регистър на издадените разрешения за строеж от 01.01.2019 г. до 31.10.2019 г. Регистри 4 Dec 2019 - 16:25
5 Регистър продажби -27.11.2019г. Регистри 28 Nov 2019 - 15:11
6 Публичен регистър продажби Регистри 13 Sep 2019 - 12:42
7 Регистър за продажби Регистри 15 Aug 2019 - 20:38
8 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2019г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 22 Apr 2019 - 19:19
9 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
10 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
11 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:06
12 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:05
13 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:04
14 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.01.2018 год. до 31.10.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:03
15 Публичен регистър за разпоредителни сделки - 2018г. Регистри 9 Jan 2019 - 17:19
16 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово Регистри 3 Jan 2019 - 10:53
17 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 15 Dec 2018 - 16:57
18 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:47
19 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:46
20 Публичен регистър на издадените разрешения за строеж - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:46