Сали Сали

Сали Назми Сали

Общински Съветник
Общински съветник от ДПС