Тамер Хасан

Тамер Дилявер Хасан

Общински Съветник
Общински съветник от Заедно за Силна Община