Устройствен правилник

# Title Категория Post date
1 Ново работно време на Общинска Администрация Устройствен правилник 29 Mar 2018 - 09:28
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е Устройствен правилник 13 Nov 2017 - 18:08
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Устройствен правилник 3 Apr 2017 - 16:30
4 З А П О В Е Д № 224 гр. Дулово, 23.03.2017 г. Устройствен правилник 30 Mar 2017 - 16:27
5 Приемане на изменения в Наредба 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Устройствен правилник 23 Feb 2017 - 17:12
6 Решение 87/05.12.2016гл. на Административен Съд гр.Силистра Устройствен правилник 10 Dec 2016 - 09:06
7 ПРОЕКТ Устройствен правилник 4 Oct 2016 - 18:57
8 Структура на Общинската администрация Устройствен правилник 2 Sep 2016 - 16:47