Кмет Невхис Мустафа

инж. Невхис Лютфи Мустафа

Кмет
Кмет на Община Дулово
Кмет на Дулово
от 2023г.
Телефон
0864 2-30-00

Биография

Родена на 21 май 1979 година в гр. Дулово.

Омъжена с две деца.

Образование

 • Висшето си образование специалност „строителен инженер“ завършва  в ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна.
 • Степен магистратура „Стоителен инженеринг“  придобива в ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна. Професионален опит:
 • Магистър „ Водоснабдяване и канализация“ в ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна
 • Средното образование завършва  в ПМГ „Св. Св. Климент Охридски“, гр. Силистра.

Професионален опит

  • Председател на Общинския съвет в Община Дулово
  • Представител на надзорна фирма
  • Главен експерт „Устройство на територията, строителен регистър и кадастър“ в Община Дулово
  • Главен експерт „Инвестиции” в Община Дулово
  • Управител на строителна фирма
  • „Ръководител  отдел в строителството”, частен сектор
  • Младши експерт „Административни и технически услуги” в Община Дулово