Бюджет 2016

# Title Категория Post date
21 С П Р А В К А за средствата във функция "Икономически дейности и услуги",за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:20
22 С П Р А В К А за средствата във функция "Жил.стр.БКС и опазване на околната среда",за извършване на разходи в местните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:17
23 С П Р А В К А за средствата във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности", за извършване на разходи в държавните дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:16
24 С П Р А В К А за държавните дейности, които ще бъдат дофинансирани с общински приходи през 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:15
25 С П Р А В К А за средствата във функция "Здравеопазване", за извършване на разходи в държавни дейности - 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:13
26 МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:11
27 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Дулово за 2016г. Бюджет 2016 19 Jan 2016 - 09:08