Новини

21 септември 2016 г. - Европейски ден без загинали на пътя

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

21 септември 2016 г. - Европейски ден без загинали на пътя

 

 

Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Дулово, в качеството си на бенефициент по проект

 „Родители и деца заедно в учене и игра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0043-C02, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

     РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО  ГР. ДУЛОВО

Адрес: 7650 гр. Дулово, ул. Васил Левски № 6

 

ИНФОРМАЦИЯ

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-12.09.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-12.09.2016 г.

 

 

В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

 

Стартира изпълнението на проект „Родители и деца заедно в учене и игра“,  финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Стартира Седмицата на пожарната безопасност и защитата на населението

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Стартира Седмицата на пожарната безопасност и защитата на населението

 

 

Започна традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Започна традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”

 

Тя ще продължи до 31 октомври на територията на цялата страна

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 07/08.09.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 07/08.09.2016 г.

 

489 нарушения на пътя установени за седмица в Силистренска област

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

489 нарушения на пътя установени за седмица в Силистренска област