Общински съвет

# Title Категория Post date
1 С В И К В А М ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 24 Mar 2020 - 15:00
2 С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за предложения и становища, постъпили относно проекта за Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово Проекти на нормативни актове 19 Mar 2020 - 17:34
3 Решения по протокол 5/28.02.2020г. Решения 9 Mar 2020 - 17:40
4 С В И К В А М ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 18 Feb 2020 - 17:55
5 УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 12 Feb 2020 - 18:11
6 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Feb 2020 - 14:00
7 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2019-2023 Правилник за организацията и дейността на общинския съвет 4 Feb 2020 - 19:49
8 Решения по протокол 4/28.01.2020г. Решения 4 Feb 2020 - 19:47
9 С В И К В А М ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 22 Jan 2020 - 17:40
10 С П Р А В К А В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 22 Jan 2020 - 14:15
11 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 7 Jan 2020 - 15:52
12 Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища Нормативни актове 2 Jan 2020 - 17:32
13 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -20.12.2019 Нормативни актове 2 Jan 2020 - 17:31
14 Решенията по Протокол № 3/20.12.2019г. Решения 30 Dec 2019 - 11:54
15 Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 20 Dec 2019 - 09:28
16 С В И К В А М ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 11 Dec 2019 - 17:04
17 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2019-2023г Комисии 10 Dec 2019 - 17:47
18 Председател Общински съвет 10 Dec 2019 - 17:40
19 Р Е Ш Е Н И Я 2 от 26.11.2019 година Решения 3 Dec 2019 - 12:28
20 Р Е Ш Е Н И Я 1 от 11.11.2019 година Решения 3 Dec 2019 - 12:27