Общински съвет

# Title Категория Post date
1 С В И К В А М ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 11 Dec 2019 - 17:04
2 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2019-2023г Комисии 10 Dec 2019 - 17:47
3 Председател Общински съвет 10 Dec 2019 - 17:40
4 Р Е Ш Е Н И Я 2 от 26.11.2019 година Решения 3 Dec 2019 - 12:28
5 Р Е Ш Е Н И Я 1 от 11.11.2019 година Решения 3 Dec 2019 - 12:27
6 С В И К В А М ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 21 Nov 2019 - 17:42
7 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Проекти на нормативни актове 20 Nov 2019 - 14:03
8 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Проекти на нормативни актове 20 Nov 2019 - 14:02
9 ПОКАНА Предстоящо заседание 6 Nov 2019 - 10:50
10 Решения 49-2019 Решения 27 Sep 2019 - 16:49
11 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Sep 2019 - 18:01
12 Решения 48-2019 Решения 2 Sep 2019 - 18:06
13 П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2018 г. Съобщения 20 Aug 2019 - 17:57
14 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Aug 2019 - 19:13
15 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 19 Jul 2019 - 06:48
16 Решения по Протокол 46-2019 Решения 4 Jul 2019 - 12:56
17 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 25 Jun 2019 - 14:50
18 Решения 45-2019 Решения 4 Jun 2019 - 06:12
19 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Проекти на нормативни актове 27 May 2019 - 18:44
20 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщения 13 May 2019 - 13:09