Общински съвет

# Title Категория Post date
1 С В И К В А М ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 18 Feb 2020 - 17:55
2 УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 12 Feb 2020 - 18:11
3 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Feb 2020 - 14:00
4 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2019-2023 Правилник за организацията и дейността на общинския съвет 4 Feb 2020 - 19:49
5 Решения по протокол 4/28.01.2020г. Решения 4 Feb 2020 - 19:47
6 С В И К В А М ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 22 Jan 2020 - 17:40
7 С П Р А В К А В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 22 Jan 2020 - 14:15
8 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 7 Jan 2020 - 15:52
9 Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища Нормативни актове 2 Jan 2020 - 17:32
10 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -20.12.2019 Нормативни актове 2 Jan 2020 - 17:31
11 Решенията по Протокол № 3/20.12.2019г. Решения 30 Dec 2019 - 11:54
12 Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 20 Dec 2019 - 09:28
13 С В И К В А М ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 11 Dec 2019 - 17:04
14 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2019-2023г Комисии 10 Dec 2019 - 17:47
15 Председател Общински съвет 10 Dec 2019 - 17:40
16 Р Е Ш Е Н И Я 2 от 26.11.2019 година Решения 3 Dec 2019 - 12:28
17 Р Е Ш Е Н И Я 1 от 11.11.2019 година Решения 3 Dec 2019 - 12:27
18 С В И К В А М ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Предстоящо заседание 21 Nov 2019 - 17:42
19 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Проекти на нормативни актове 20 Nov 2019 - 14:03
20 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Проекти на нормативни актове 20 Nov 2019 - 14:02