Декларации по ЗПУКИ

# Title Категория Post date
1 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО Декларации по ЗПУКИ 1 Nov 2018 - 17:36
2 Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянна комисия по конфликт на интереси при ОС – Дулово, проведено на 23.04.2018г Декларации по ЗПУКИ 9 May 2018 - 14:50
3 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26
4 Асен Нечев Радев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:25
5 Бахар Мехмед Шефкед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:24
6 Бейтула Сейфи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:23
7 Билгин Басри Ахмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:22
8 Бояна Петрова Иванова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:21
9 Венко Петров Михайлов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
10 Гюнеш Ремзи Хамза Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
11 Денчо Маринов Йорданов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:18
12 Джихан Джихатрин Джевдет Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:16
13 Джюнейд Севджан Вахид Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:15
14 Ерай Кязим Кадир Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:13
15 Ердинч Сюлейман Мухсин Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:12
16 Касим Неджми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:11
17 Маргарита Георгиева Ранчева Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:10
18 Марин Христов Малчев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:09
19 Нермин Неджмидинов Бакиев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:07
20 Нигяр Фикретова Музаферова-Байрям Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:06