Докладни

# Title Категория Post date
1 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
2 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
3 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
4 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41
5 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово Докладни 8 Aug 2013 - 15:39
6 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 13 May 2013 - 17:43
7 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 20 Mar 2013 - 18:32
8 Докладни записки - Бюджет 2013 Докладни 30 Jan 2013 - 15:46
9 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 25 Jan 2013 - 12:49
10 ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, Докладни 12 Dec 2012 - 17:19
11 Докладна записка Докладни 12 Nov 2012 - 16:11
12 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 6 Nov 2012 - 12:56