Правилник за дейността

# Title Категория Post date
1 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
2 УВЕДОМЛЕНИЕ Правилник за дейността 29 Dec 2016 - 08:27
3 Изменение ПОДОС Правилник за дейността 5 Jul 2012 - 10:53