Програми и проекти

# Title Категория Post date
1 КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Дулово 2020 -2023 година Програми и проекти 4 Mar 2020 - 17:40
2 Информация по ЗЕВИ 2018г Програми и проекти 4 Mar 2020 - 17:38
3 Годишен отчет по ЗЕЕ 2018г Програми и проекти 4 Mar 2020 - 17:35
4 Община Дулово изпълни успешно проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово” Програми и проекти 29 Jan 2020 - 14:59
5 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“ Програми и проекти 21 Dec 2018 - 17:48
6 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО” Програми и проекти 1 May 2018 - 08:20
7 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО” Програми и проекти 14 Feb 2018 - 10:50
8 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО” Програми и проекти 22 Aug 2017 - 17:01
9 Областен информационен център – Силистра съвместно с Национална служба за съвети в земеделието - Силистра организират информационна среща в гр.Дулово Програми и проекти 20 Jul 2017 - 08:16
10 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО” Програми и проекти 30 Jun 2017 - 13:49
11 КОНКУРС ЗА „ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания” Програми и проекти 21 Jun 2017 - 12:28
12 КОНКУРС ЗА „ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания” Програми и проекти 12 May 2017 - 10:24
13 П О К А Н А Програми и проекти 25 Apr 2017 - 12:09
14 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Програми и проекти 26 Mar 2017 - 08:29
15 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА-ДУЛОВО Програми и проекти 2 Feb 2017 - 08:18
16 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА-ДУЛОВО Програми и проекти 2 Feb 2017 - 08:16
17 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА „ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания” Програми и проекти 23 Jan 2017 - 10:22
18 Над 43 млн.лв. европейски средства в област Силистра Програми и проекти 23 Dec 2016 - 17:33
19 СПИСЪК на кандидат- потребителите на социални услуги, предоставяни по проект «Независим живот за гражданите на Дулово», според получената крайна оценка на потребностите Програми и проекти 16 Nov 2016 - 14:10
20 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПО ПРОГРАМА” НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Програми и проекти 16 Nov 2016 - 14:07