Референдум - 2013

Вписване в списък по настоящ адрес

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Вписване в списък по настоящ адрес
Гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено /Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум/ пред общинските администрации по настоящ адрес на лицето. 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ РЕФЕРЕНДУМ за развитието на ядрената енергетика в Република България

На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика

в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България

чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

Заповед 964/18.12.2012

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 78-НР/11.12.2012 г.,

НАРЕЖДАМ:

Заповед 963/18.12.2012

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с & 2 от ЗПУГДВМС, чл. 134, ал.3 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 78-НР/11.12.2012 г.,

СЪОБЩЕНИЕ

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за Национален Референдум на 27.01.20

Заповед №950/13.12.2012

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс, Решение № 6-НР/10.12.2012 г. на Районна избирателна комисия - гр. Силистра, във връзка с произвеждането на Национален референдум на 27.01.2013 г.,
НАРЕЖДАМ:
1. Избирателните списъци на хартиен носител за гласуване на територията на община Дулово да се обявят на определените с моя Заповед № 949/13.12.2012 г. места за поставяне - в срок до 17.12.2012 г.