Референдум - 2013

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013

                                   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ ОБЩИНА: ДУЛОВО

РЕШЕНИЕ № 3-НР Силистра, 04 декември 2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни.
Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1/07.02.2007година за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, РИК - Силистра е задължена да се регистрира като администратор на лични данни. За целта е необходимо приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни.