Местни приходи

# Title Категория Post date
1 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка Съобщения 8 Jan 2020 - 15:18
2 Данъчна кампания 2020 Съобщения 7 Jan 2020 - 15:54
3 Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари Съобщения 2 Jan 2020 - 17:26
4 С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 18 Dec 2019 - 18:05
5 С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 18 Dec 2019 - 18:01
6 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Съобщения 20 Nov 2019 - 14:07
7 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 20 Nov 2019 - 14:05
8 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Съобщения 17 Nov 2019 - 18:17
9 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 17 Nov 2019 - 18:14
10 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:35
11 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:34
12 НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА/ОКОНЧАТЕЛНАТА/ ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- ЗА 2019г Съобщения 16 Oct 2019 - 15:33
13 Д МП Съобщения по чл.32 от ДОПК Съобщения 1 Oct 2019 - 14:20
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:05
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:04
16 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:03
17 Съобщения по чл.32 от ДОПК-ДИРЕКЦИЯ"МЕСТНИ ПРИХОДИ" Съобщения 4 Jun 2019 - 06:09
18 Успешна 2018 година за офис Силистра Съобщения 18 Feb 2019 - 17:27
19 До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати и софтуера за продажби Съобщения 16 Jan 2019 - 19:29
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 15 Jan 2019 - 17:15