Местни приходи

# Title Категория Post date
1 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Съобщения 20 Nov 2019 - 14:07
2 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 20 Nov 2019 - 14:05
3 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Съобщения 17 Nov 2019 - 18:17
4 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 17 Nov 2019 - 18:14
5 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:35
6 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:34
7 НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА/ОКОНЧАТЕЛНАТА/ ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- ЗА 2019г Съобщения 16 Oct 2019 - 15:33
8 Д МП Съобщения по чл.32 от ДОПК Съобщения 1 Oct 2019 - 14:20
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:05
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:04
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:03
12 Съобщения по чл.32 от ДОПК-ДИРЕКЦИЯ"МЕСТНИ ПРИХОДИ" Съобщения 4 Jun 2019 - 06:09
13 Успешна 2018 година за офис Силистра Съобщения 18 Feb 2019 - 17:27
14 До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати и софтуера за продажби Съобщения 16 Jan 2019 - 19:29
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 15 Jan 2019 - 17:15
16 80 дни до крайния срок за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати Съобщения 9 Jan 2019 - 17:20
17 БАНКОВА СМЕТКА С КОДОВЕ ЗА ДАНЪЦИ Съобщения 9 Jan 2019 - 17:17
18 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности Съобщения 9 Jan 2019 - 10:29
19 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички лица, които извършват или ще извършват таксиметров превоз на пътници Съобщения 9 Jan 2019 - 10:28
20 УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 14 Dec 2018 - 15:59