Местни приходи

# Title Категория Post date
21 Справка за задължение и плащания Справка за задължения и плащания 12 Jan 2018 - 08:53
22 З А П О В Е Д №950/18.12.2017г. Видове данъци и ТБО 20 Dec 2017 - 09:14
23 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
24 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
25 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23
26 Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации Съобщения 30 Mar 2017 - 16:26
27 Подаването на корпоративни декларации нарасна тройно Съобщения 28 Mar 2017 - 20:39
28 Три дни остават за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица Съобщения 28 Mar 2017 - 20:38
29 2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП Съобщения 27 Mar 2017 - 14:57
30 И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв Съобщения 21 Mar 2017 - 12:06
31 Фирмите без дейност също подават декларации Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
32 Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
33 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2017г ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г. Съобщения 21 Feb 2017 - 16:06
34 Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски Съобщения 17 Feb 2017 - 13:07
35 О Б Я В А Съобщения 15 Feb 2017 - 16:32
36 Начало на данъчно-осигурителната кампания-2017 Съобщения 2 Feb 2017 - 08:45
37 Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона Съобщения 20 Jan 2017 - 12:11
38 Размерите на годишния данък за различните видове патентни дейности Съобщения 11 Jan 2017 - 07:56
39 Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП Съобщения 1 Jan 2017 - 10:03
40 Осигуровки този месец може да платите и на 27-о число Съобщения 24 Dec 2016 - 08:42