Местни приходи

# Title Категория Post date
21 80 дни до крайния срок за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати Съобщения 9 Jan 2019 - 17:20
22 БАНКОВА СМЕТКА С КОДОВЕ ЗА ДАНЪЦИ Съобщения 9 Jan 2019 - 17:17
23 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности Съобщения 9 Jan 2019 - 10:29
24 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички лица, които извършват или ще извършват таксиметров превоз на пътници Съобщения 9 Jan 2019 - 10:28
25 УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 14 Dec 2018 - 15:59
26 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО Съобщения 27 Nov 2018 - 18:50
27 Заповед на кмета Съобщения 10 Jul 2018 - 21:06
28 Обява Съобщения 7 Jun 2018 - 16:20
29 Политическа декларация от БСП-Дулово Съобщения 6 Mar 2018 - 16:58
30 Справка за задължение и плащания Справка за задължения и плащания 12 Jan 2018 - 08:53
31 З А П О В Е Д №950/18.12.2017г. Видове данъци и ТБО 20 Dec 2017 - 09:14
32 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
33 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
34 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23
35 Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации Съобщения 30 Mar 2017 - 16:26
36 Подаването на корпоративни декларации нарасна тройно Съобщения 28 Mar 2017 - 20:39
37 Три дни остават за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица Съобщения 28 Mar 2017 - 20:38
38 2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП Съобщения 27 Mar 2017 - 14:57
39 И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв Съобщения 21 Mar 2017 - 12:06
40 Фирмите без дейност също подават декларации Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07