Местни приходи

# Title Категория Post date
101 Съобщение 331 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:33
102 Съобщение 295 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:20
103 Съобщение 289 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:17
104 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:15
105 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:14
106 Формуляри Формуляри 27 Jan 2015 - 08:42
107 Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово Видове данъци и ТБО 27 Jan 2015 - 08:39
108 Функции на дирекция "Местни приходи" и видове услуги Функции и видове услуги и цени за тях 27 Jan 2015 - 08:37