Съобщения

# Title Категория Post date
1 Проект докладна нар.11; мотиви; съобщение извънредни мерки 2020г. Съобщения 3 Apr 2020 - 18:08
2 Ограничете посещенията в приходната агенция, ползвайте електронните услуги Съобщения 11 Mar 2020 - 18:17
3 НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации Съобщения 10 Mar 2020 - 18:23
4 Нова услуга на НАП - предварително попълнени декларации за доходите на физическите лица Съобщения 4 Mar 2020 - 17:41
5 До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г. Съобщения 18 Feb 2020 - 17:57
6 „Вземи своя ПИК“ от НАП Съобщения 28 Jan 2020 - 16:18
7 До края на месеца може да се променя вида на осигуряването Съобщения 28 Jan 2020 - 16:17
8 Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП Съобщения 28 Jan 2020 - 16:16
9 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 23 Jan 2020 - 11:00
10 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка Съобщения 8 Jan 2020 - 15:18
11 Данъчна кампания 2020 Съобщения 7 Jan 2020 - 15:54
12 Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари Съобщения 2 Jan 2020 - 17:26
13 С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 18 Dec 2019 - 18:05
14 С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 18 Dec 2019 - 18:01
15 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Съобщения 20 Nov 2019 - 14:07
16 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 20 Nov 2019 - 14:05
17 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Съобщения 17 Nov 2019 - 18:17
18 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 17 Nov 2019 - 18:14
19 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:35
20 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:34