Съобщения

# Title Категория Post date
1 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 23 Jan 2020 - 11:00
2 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка Съобщения 8 Jan 2020 - 15:18
3 Данъчна кампания 2020 Съобщения 7 Jan 2020 - 15:54
4 Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари Съобщения 2 Jan 2020 - 17:26
5 С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 18 Dec 2019 - 18:05
6 С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 18 Dec 2019 - 18:01
7 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Съобщения 20 Nov 2019 - 14:07
8 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 20 Nov 2019 - 14:05
9 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Съобщения 17 Nov 2019 - 18:17
10 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 17 Nov 2019 - 18:14
11 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:35
12 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 16 Oct 2019 - 15:34
13 НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА/ОКОНЧАТЕЛНАТА/ ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- ЗА 2019г Съобщения 16 Oct 2019 - 15:33
14 Д МП Съобщения по чл.32 от ДОПК Съобщения 1 Oct 2019 - 14:20
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:05
16 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:04
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:03
18 Съобщения по чл.32 от ДОПК-ДИРЕКЦИЯ"МЕСТНИ ПРИХОДИ" Съобщения 4 Jun 2019 - 06:09
19 Успешна 2018 година за офис Силистра Съобщения 18 Feb 2019 - 17:27
20 До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати и софтуера за продажби Съобщения 16 Jan 2019 - 19:29