Общ устройствен план

# Title Категория Post date
1 Обявление Изх.№ 2362 / 23.03.2020 год. Общ устройствен план 23 Mar 2020 - 10:34
2 Обявление Изх.№ 2360 / 20.03.2020 год. Общ устройствен план 21 Mar 2020 - 08:41
3 Обявление Изх.№ 2353 / 20.03.2020 год. Общ устройствен план 21 Mar 2020 - 08:41
4 Обявление Изх.№ 2354 / 20.03.2020 год. Общ устройствен план 21 Mar 2020 - 08:39
5 Обявление Изх.№ 2127 / 11.03.2020 год. Общ устройствен план 11 Mar 2020 - 18:18
6 Обявление Изх.№ 1964 / 06.03.2020 год. Общ устройствен план 6 Mar 2020 - 13:04
7 Обявление Изх.№ 1957 / 05.03.2020 год. Общ устройствен план 5 Mar 2020 - 17:37
8 Обявление Изх.№ 1771 / 28.02.2020 год. Общ устройствен план 28 Feb 2020 - 14:28
9 Обявление Изх.№ 1575 / 21.02.2020 год. Общ устройствен план 22 Feb 2020 - 12:56
10 Обявление Изх.№ 1522 / 20.02.2020 год. Общ устройствен план 20 Feb 2020 - 15:34
11 Обявление Изх.№ 1480 / 19.02.2020 год. Общ устройствен план 19 Feb 2020 - 15:50
12 Обявление Изх.№ 1476 / 19.02.2020 год. Общ устройствен план 19 Feb 2020 - 15:49
13 Обявление Изх.№ 1465 / 19.02.2020 год. Общ устройствен план 19 Feb 2020 - 15:48
14 Обявление Изх.№ 0368 / 14.02.2020 год. Общ устройствен план 14 Feb 2020 - 18:15
15 Обявление Изх.№ 0573 /29.01.2020 год. Общ устройствен план 30 Jan 2020 - 11:50
16 Обявление Изх.№ 0747 /29.01.2020 год. Общ устройствен план 30 Jan 2020 - 11:50
17 Обявление Изх.№ 0657 / 24.01.2020 год. Общ устройствен план 25 Jan 2020 - 12:01
18 Обявление Изх.№ 9759 / 24.01.2020 год. Общ устройствен план 25 Jan 2020 - 08:41
19 Съобщение молитвен дом Общ устройствен план 21 Jan 2020 - 12:46
20 Обявление Изх.№ 0449 / 17.01.2020 год. Общ устройствен план 18 Jan 2020 - 11:31