Общ устройствен план

# Title Категория Post date
1 Обявление Изх.№ 0368 / 14.02.2020 год. Общ устройствен план 14 Feb 2020 - 18:15
2 Обявление Изх.№ 0573 /29.01.2020 год. Общ устройствен план 30 Jan 2020 - 11:50
3 Обявление Изх.№ 0747 /29.01.2020 год. Общ устройствен план 30 Jan 2020 - 11:50
4 Обявление Изх.№ 0657 / 24.01.2020 год. Общ устройствен план 25 Jan 2020 - 12:01
5 Обявление Изх.№ 9759 / 24.01.2020 год. Общ устройствен план 25 Jan 2020 - 08:41
6 Съобщение молитвен дом Общ устройствен план 21 Jan 2020 - 12:46
7 Обявление Изх.№ 0449 / 17.01.2020 год. Общ устройствен план 18 Jan 2020 - 11:31
8 Обявление Изх.№ 9759 / 13.01.2020 год. Общ устройствен план 15 Jan 2020 - 17:55
9 Обявление Изх.№ 0218 / 10.01.2020 год. Общ устройствен план 11 Jan 2020 - 18:10
10 Обявление Изх.№ 0171 / 08.01.2020 год. Общ устройствен план 8 Jan 2020 - 18:06
11 Обявление Изх.№ 0085 / 06.01.2020 год. Общ устройствен план 6 Jan 2020 - 17:41
12 Обявление Изх.№ 9781 / 31.12.2019 год. Общ устройствен план 2 Jan 2020 - 17:27
13 Обявление Изх.№ 9543 / 17.12.2019 год. Общ устройствен план 18 Dec 2019 - 17:59
14 Обявление Изх.№ 9478 / 16.12.2019 год. Общ устройствен план 18 Dec 2019 - 17:58
15 Обявление Изх.№ 9477 / 16.12.2019 год. Общ устройствен план 18 Dec 2019 - 17:57
16 Обявление Изх.№ 9465 / 16.12.2019 год. Общ устройствен план 18 Dec 2019 - 17:56
17 Обявление Изх.№ 9464 / 13.12.2019 год. Общ устройствен план 18 Dec 2019 - 17:55
18 Обявление Изх.№ 9460 / 13.12.2019 год. Общ устройствен план 18 Dec 2019 - 17:54
19 Обявление Изх.№ 9391 / 11.12.2019 год. Общ устройствен план 11 Dec 2019 - 17:36
20 Обявление Изх.№ 9236 / 05.12.2019 год. Общ устройствен план 6 Dec 2019 - 08:05