Бюджет 2017

# Title Категория Post date
1 ГФО 2017 Бюджет 2017 13 Nov 2018 - 17:32
2 Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО 2017 Бюджет 2017 30 Jul 2018 - 12:46
3 ОПР 2017 Бюджет 2017 30 Jul 2018 - 12:45
4 БАЛАНС 2017 Бюджет 2017 30 Jul 2018 - 12:44
5 Бюджет 2017 - отчети за м.02.2017г. Бюджет 2017 14 Mar 2017 - 15:07
6 Бюджет 2017 - отчети за м.01.2017г. Бюджет 2017 14 Mar 2017 - 14:58
7 БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ Бюджет 2017 15 Feb 2017 - 11:10
8 Решение № 204 от 31.01.2017г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:40
9 Приложение № 11 Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:39
10 Прилож.№9 Прех.ост. Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:39
11 Прилож.№5 Бюджет ОП Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:38
12 Прилож. №7 2017г дефицит Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:37
13 Прилож. №6 2017г Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:36
14 Прилож. №4 2017г ФРЗ Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:36
15 Прилож. №2- 2017г. Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:35
16 Прилож. №1 2017 Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:32
17 Кап.разходи прилож.3 по години-1 Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:32
18 Б-т 2017Соц.усл.МД Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:30
19 Б-т 2017Соц.усл.ДД Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:30
20 Б-т 2017Отбр.и сиг.МД Бюджет 2017 14 Feb 2017 - 17:29