August 2012

Споразумение за обществен ред и сигурност

Днес, 28.08.2012 в гр.Дулово, между страните:
ОБЩИНА ДУЛОВО, представлявана от д-р Юксел Ахмед - Кмет на Община Дулово и
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ДУЛОВО, представлявано от Гл. инспектор Юлиян Караславов - Началник РПУ - гр.Дулово,

в изпълнение на програмата за взаимодуйствие между МВР и НСОРБ за периода 2012-2013г. и с цел повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в Община Дулово, се подписа настоящото споразумение за взаимодействие между страните:

(виж целия текст в прикачения файл)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

СЛЕД ПРОВЕДЕНИ РАЗГОВОРИ С РЪКОВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ДУЛОВО Е СТАНАЛО ЯСНО, ЧЕ МБАЛ ДУЛОВО НЕ Е В СПИСЪКА ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО С ТОК.

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОГАСИТЕЛНИЯ ПЛАН ЗА ПЛАЩАНИЯТА, ПОДПИСАН МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ДОСТАВЧИКА НА ТОК, ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДУЛОВО

Многопрофилната болница за активно лечение в Дулово е предупредена , че може да остане без ток в понеделник - 27 август. Това бе един от поводите, д-р Стефан Стойчев – управител на лечебното заведение да свика пресконференция, на която бяха поканени кореспондентите на централни и журналисти от регионалните медии. На пресконференцията присъстваха и кметът на Община Дулово- д-р Юксел Ахмед и заместник-кмет „Хуманитарни дейности” Йорданка Стойчева.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Уважаеми жители на община Дулово

Позволете ми да отправя искрените си поздравления по повод Рамазан Байрам към всички мюсюлмани от Дулово и района и да им пожелая здраве, спокойствие, радостни и щастливи дни на тях и техните семейства. В този ден да благодарим за стореното добро, да правим добро, да покажем състрадателност, да простим и да поискаме прошка.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Министерство на отбраната на Република България набира желаещи за служба в резерва

По – подробна информация може да получите в Областен военен отдел – гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. „Раковски” № 16;

Одобрен туристически проект

В понеделник, 13.08., д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово подписа договор на стойност 445 308 лв по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП "Регионално развитие", за проекта „На гости в Добруджа”.