October 2012

Честит празник, уважаеми учители, библиотечни и читалищни дейци

Приемете моите сърдечни и искрени поздрави по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!    Пожелавам ви здраве и нови успехи в попрището на науката, просветата и културата, за да продължите традициите предадени ни от възрожденците и съхранили будния и търсещ дух на поколения млади хора.    Убеден съм, че всички вие успешно продължавате тяхното дело и със своя труд създавате можещи и знаещи личности, които с достойнство и самочувствие ще посрещнат предизвикателствата на живота.   д-р Юксел Ахмед  

Инициативи по повод 1 ноември

Историческият музей  и НЧ"Н.Й.Вапцаров" в Дулово обявиха 1 ноември 2012г за Ден на отворените врати по повод Празника на народните будители. В музея посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в различните отдели и откритата на 30 октомври изложба живопис на Валери и Мария Върбанови. Читалищната библиотека ще обяви началото на станалата вече традиционна кампания "Да бъдем щедри за Коледа", в която кампания  се събират книги и средства за обновяване  и обогатяване на библиотечния фонд.

В СОУ”Васил Левски” в Дулово честваха Деня на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, в най- голямото училище в Силистренска област, СОУ”Васил Левски” в Дулово с тържества в начален и среден курс бе честван предстоящия празник. В актовата зала на училището, учениците от четвърти клас с ръководител Жанета Сакалян представиха пред учители и ученици,чрез мултимедия, историческото дело на възрожденците. 

В Дулово бе открита изложба на Валери и Мария Върбанови

„Изключително съм развълнуван, защото тази вечер аз съм в сградата, която е моят роден дом и картините ни тук са си у дома. Правили сме много изложбе в други градове – и в България, и в чужбина, но за първи път откриваме изложба в родния ми град. Решихме с моята съпруга Мария, тази ретроспективна изложба да посветим на моята майка, която ето в тези стаи- зали сега на музея, ми е помагала да опозная света. Тук са моя брат, моя син, роднини и наистина съм много развълнуван от вашето внимание, защото аз съм в родния си дом с близките и приятелите и с прекрасните картини.

ХІ –то национално състезание по природни науки и екология

От ОУ”Хр.Смирненски” в Дулово съобщиха, че на 12, 13, и 14 октомври в град Варна се е провело ХІ –то национално състезание по природни науки и екология. Дуловското училище е било представено от Иван Гочев и Мехмедали Алекбер, ученици от осми клас, подготвени от тяхната преподавателка по биология и опазване на околната среда, Лилия Ангелова.

Прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   Относно: Прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Разработване на документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект „На гости в Добруджа“, съгласно Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/025 по Оперативна  програма „Регионално развитие” (2007-2013) г.,  

Работно време

ОБЩИНА  ДУЛОВО,   ОБЛАСТ  СИЛИСТРА    7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20,  e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg   РАБОТНО  ВРЕМЕ       Сутрин     08.30 – 12.00 ч.       След обяд    12.30 – 17.00 ч.   В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ  ПРИХОДИ” И СЕКТОР „ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ГРАЖДАНИТЕ СЕ ОБСЛУЖВАТ НЕПРЕКЪСНАТО ОТ 08.30 ДО 17.00 Ч.