December 2012

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ РЕФЕРЕНДУМ за развитието на ядрената енергетика в Република България

На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика

в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България

чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

АКО ВИ СЕ НАЛАГА ДА ПЪТУВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОЧИВНИТЕ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТИЩАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯ”ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” НА АДРЕС:
http://www.api.government.bg/

ИЛИ НА ТЕЛЕФОНИТЕ НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

0887 79 74 74 и 086 820 994

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ  за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по време  на пътуванията във връзка с  Коледните и Новогодишни празници В интерес на всички участници в движението е да се съобразят със следните практически препоръки, които са формулирани на базата на анализ на грешките на водачите и спътниците им, довели до тежки пътни злополуки. Те са изготвени във вид, подходящ за директно използване в печатни и електронни медии: По време на

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО

21.12.2012 г.  10.30 ч. Ток има във всички населени места.  Вода има навсякъде с изключение на  с. Колобър -  работи екип на ВИК за отстраняване на аварията. Четвъртокласната пътна мрежа е затворена в следните участъци: Дулово – Колобър – работи роторен снегорин; Чернолик – Правда – след обяд ще работи роторен снегорин; Републиканската пътна мрежа на територията на община Дулово е в лошо състояние, затворени са следните участъци: 

Зимна обстановка

Община Дулово се обръща с молба към всички жители на града и населените места, управителите на търговски обекти, учреждения, фирми и организации да почистят прилежащите им тротоарни площи и пространства.

Актуална информация от Община Дулово – 10.00ч. -20.12.2012

Областният управител фокусира вниманието на общините от област Силистра върху промените в Закона за устройство на територията

Промените в Закона за устройство на територията постави на вниманието на представители на местните власти областният управител Николай Димов. Предвид сериозната значимост на материята за дейността на институциите, той инициира тематична разяснителна среща днес (18.12.2012 г.) с кметове на общините от област Силистра и експерти по устройство на територията в тях и представители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Силистра.