May 2015

П О К А Н А за публично обсъждане на отчета на Бюджет - 2014г. на Община Дулово

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет - Дулово организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Дулово към 31.12.2014 година.

     Инж. Сезгин Галиб - председател на Общински съвет - Дулово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата местна общност за участие в общественото обсъждане.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ДУЛОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 

Дирекция „Бюро по труда“ Дулово

 

уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

                                                                                                                             http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

Дулово Празнува!

                                                     Дулово празнува

Със специално обръщение към жителите и гостите на град Дулово се обърна кмета на Община Дулово д-р Юксел Ахмед по повод Празника на града-14 май и 55-та годишнина от обявяването на Дулово за град(30.01.1960г). В него се казва:“ 

УВАЖАЕМИ ДУЛОВЧАНИ, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,  ДРАГИ ГОСТИ,