June 2015

ТРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№189

19.06.2015г.

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.06.2015 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

Публично обсъждане

Днес, 22.06.2015 г. /понеделник/ от 17.00 часа в  зала  № 1 на в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на отчета на Бюджет -2014г. на Община Дулово.

Обсъждането е на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси - председателят на Общински съвет - Дулово организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Дулово към 31.12.2014 година.

Община Дулово уведомява гражданите....

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община  Дулово уведомява гражданите, че Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Националният екип по Проект „Нови възможности за грижа” отменят втори етап на приемане на заявления от кандидат – потребители и кандидати за лични асистенти.

 

 

Обявление 4306 / 12.06.2015г.

До Ариф Бейтулов Ахмедов

с.Вокил, ул.Янтра

 

Настоящото съобщение  4306 I 02.06.2015 се публикува на интернет страницата на Община Дулово, на основание пар.4 ал.2 от Допълнителните Разпоредби на Закон за устройството на територията....