August 2015

ЗАПОВЕД 628/19.08.2015г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 99б ал.3 от Закона за гражданската регистрация, предвид съдържанието на протокол за извършенапроверка на 17.08.2015г. въз основа на заповед  5521/ 23.07.2015 r. ........