September 2015

Р Е Ш Е Н И Е № 19 / 14.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 14.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 17.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

19 / 14.09.2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18 / 14.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 14.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 17.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

18 / 14.09.2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17/13.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 13.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 16.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

17/13.09.2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 /12.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 12.09.2015г., 18.00 ч.                
дата и час на сваляне от ИТ: 15.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15 /12.09.2015 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 14/12.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 12.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 15.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

14/12.09.2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13/12.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 12.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 15.09.2015 г., 18.00 ч.

 

Р Е Ш Е Н И Е

13/12.09.2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12/12.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 12.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 15.09.2015 г., 18.00 ч.

 

Р Е Ш Е Н И Е

12/12.09.2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11 /11.09.2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 11.09.2015г., 18.00 ч.                
дата и час на сваляне от ИТ: 14.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11 /11.09.2015г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 10/ 10.09.2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

дата и час на обявяване на ИТ: 10.09.2015 г., 18.00 ч.               
дата и час на сваляне от ИТ: 13.09.2015 г., 18.00 ч.

Р Е Ш Е Н И Е

10/ 10.09.2015г.