October 2015

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 01.11.2015 год.

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КНИЖА И БЮЛЕТИНИ

НА СИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ

ДО НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН  – 01.11.2015 год.

 

ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН – 31.10. 2015 г. /събота/

409;410;411                 442         440;441      438; 439          434          437                 435         436

Р Е Ш Е Н И Е № 112 / 26.10.2015 г.

                            ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

                             

                                                                     Р Е Ш Е Н И Е

                                                               № 112  / 26.10.2015 г.

Резултати за община Дулово към 14:30 на 26.10.2015 г.

                                   Централна избирателна комисия

                      Местни избори и национален референдум 2015

  • Резултати за община Дулово към 14:30 на 26.10.2015 г.

Резултати за кмет на община при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

 

Кандидат / Партия, Коалиция, ИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е и Заповед ТБО-2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2016Г.