August 2017

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

В навечерието на свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам пожелавам на  всички вас, които го празнувате и на вашите семейства, силна вяра, здраве, щастие и благополучие!

 Курбан Байрам е денят, в който сме с най-близките и е специалното време за  внимание, за състрадание, за почит  и за уважение към възрастните, към децата, към нуждаещите се. Нека го направим! 

Курбан Байрам е времето, в което  махаме омразата и завистта от сърцата си и  даряваме само обич, щастие, усмивки, както на себе си, така и на всички около нас.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

Продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В  Звеното за почасово предоставяне на социални услуги  до края м.юли 2017година са предоставени  интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 132 лица с увреждания,  в т.ч.