November 2018

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО УВЕДОМЯВАТ , ЧЕ Е СПРЯНО ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ (ЗА БОЛНИ ХОРА, ДЕЦА И ДР.) НА МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ КАТО ПЛОЩАДИ И УЛИЦИ, ПРЕД МАГАЗИНИ, В  И ПРЕД ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СГРАДИ, КАТО ИЗКЛЮЧЕНИЯ СЕ ДОПУСКАТ САМО ЗА КАМПАНИИ НА БЧК. 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2019г.

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 23-26.11.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 23-26.11.2018 г.

 

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за ,,асистент”

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на

Р. България e  обявена  1 вакантнa длъжност за ,,асистент” в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

В Дулово се състоя поредната инициатива в рамките на превантивната кампания на ОДМВР-Силистра срещу телефонните измами

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

В Дулово се състоя поредната инициатива в рамките на превантивната кампания на ОДМВР-Силистра срещу телефонните измами