December 2018

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

Уведомяваме

Всички граждани, юридически лица ,  собственици и ползватели на недвижими имоти и моторни превозни средства на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на изменение и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.

Предложението е от Кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

Уведомяваме

Всички граждани, юридически лица ,  собственици и ползватели на недвижими имоти и моторни превозни средства на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на изменение и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.

Предложението е от Кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.

Стабилна и устойчива криминогенна среда, спад в нивото на регистрираните престъпления през месец ноември в Силистренска област

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Стабилна и устойчива криминогенна среда, спад в нивото на регистрираните престъпления през месец ноември в Силистренска област