December 2018

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

в  Съвместното командване на силите (в.ф 23350-Кочово и в.ф 48960-София) за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).