December 2018

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за офицер

О Б Я В А 

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за офицер  в Регионална служба,,Военна полиция” –  Варна за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба