January 2019

Двама, опитали да избегнат полицейска проверка, са задържани от служители на РУ-Силистра

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Двама, опитали да избегнат полицейска проверка, са задържани от служители на РУ-Силистра

 

 

„Вземи своя ПИК“ от НАП

Национална агенция за приходите предоставя възможност за ползване на повече от 80 различни електронни услуги чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/, Персонален идентификационен код /ПИК/ и свободен достъп.

НАП напомня за ползването на отстъпка за физическите лица Остават 4 дни за ползването на отстъпка

Национална агенция за приходите напомня, че физическите лица, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 януари по електронен път, могат да ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ИЗДАДЕНИТЕ   ЗАПОВЕДИ   НА   ГЛАВНИЯ   АРХИТЕКТ 

КЪМ   РАЗРЕШЕНИЯ   ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  ИЗДАДЕНИТЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

 ( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

                                                                                                                                                                                                                                              

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  РАЗРЕШЕНИТЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП –  ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ

 от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

                                                                        ( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )