February 2019

Празник на любителското художествено творчество- 1 март.

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО,

Приемете моите и на общинското ръководство поздравления по повод настъпването на уникалния за целия свят Ден на мартеницата - 1 март. Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на идващата пролет и носи пожелания за здраве и късмет, за плодородие във възраждащата се  природа.

Уважаеми самодейци от община Дулово,

2290 силистренци са подали данъчни декларации до момента

От началото на данъчната кампания в офиса на НАП в Силистра са подадени 2290 декларации от физически лица, като  1517 от тях са постъпили по електронен път, което е 66 % от общия брой. От общо подадените по електронен път, с ПИК са подадени 1072 броя, което е 71 % от подадените електронно.

До момента 750 юридически лица са подали своите данъчни декларации, като това става  само по  електронен път. Лица, които през предходната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността.

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв,без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв, както следва:

    -за Сухопътни войски-222 длъжности;

    -за Военноморски сили-28 длъжности;

 

Информация относно движението на някои официални документи между държавите членки

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МРРБ – ГД“ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“-ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Информация от Комисията и държавите членки относно съдържанието на

Регламента (член 21): общ текст

Информация относно движението на някои официални документи между

държавите членки

По силата на регламент на ЕС, с който се насърчава свободното движение на граждани,

някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването

Във връзка с годишните проверки и разпределение на пасищата, мерите и ливадите, МЗХГ информира

ВАЖНО !!!                                                                                    

Във връзка с годишните проверки и разпределение на пасищата, мерите и ливадите, МЗХГ  информира:

1.    „Справка с детайли за наети площи (пасища, мери и ливади) по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България“ г. е актуализирана с новите данни към 14/15.02.2019 г. и е достъпна на линк:

Със заповед № ОХ- 992/07.12.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 992/07.12.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 14390-Горна Оряховица) за приемане на военна служба на лице, което е изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 20/21.02.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 20/21.02.2019 г.

 

 

Със заповед № ОХ- 145/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 145/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).