June 2019

Кандидат-студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за тези, които ще бъдат студенти редовно обучение - за месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование, трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от  двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО” ЕООД, ГР. ДУЛОВО

З А П О В Е Д
№ 31
Дулово, 12.06.2018 г.

 

На основание чл. 96 т. 4 и чл. 98 ал. 1 от Закона за лечебните заведения

 

Относно: Актуализация на ценоразпис за платените медицински услуги в „МБАЛ – ДУЛОВО”  ЕООД

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

 

 

 

Започват работа българо-румънските екипи по безопасност на движението в районите на Силистра и Кълъраш

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

                                               

 

Започват работа българо-румънските екипи по безопасност на движението в районите на Силистра и Кълъраш