July 2019

РДПБЗН-Силистра: През лятото нараства опасността от пожари в земеделските земи и горите

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

 

РДПБЗН-Силистра:  През лятото нараства опасността от пожари в земеделските земи и горите

 

 

Със заповед № ОХ- 564/19.06.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 30 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 564/19.06.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 30 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Основни изисквания:

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

Първи фолклорен фестивал "Межденско веселие"

В село Межден се проведе Първи фолклорен фестивал "Межденско веселие". При много добра организация и прекрасни условия 26 състава и 20 индивидуални изпълнители се изявиха на новопостроената сцена в парка на селото. Жители и гости благодариха на кмета Валентин Костадинов и Димитричка Денева - секретар на читалището, които са вложили много усилия  и творчество, за да направят незабравим първия по рода си фестивал в село Межден.