September 2019

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 11/12.09.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 11/12.09.2019 г.

 

 

Акционерите на „Кварцверке“ГмбХ гостуваха в Дулово

На 6 септември 2019г в Дулово гостуваха акционерите от най-големия германски минен концерн „Кварцверке“ГмбХ. Фирмата е сред големите семейни фирми в Германия, с председател на Надзорния съвет Роберт Линдеман-Берк.

 На срещата присъстваха д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово, областният управител на Силистренска област-Ивелин Статев, заместник-областният управител Илиян Великов, председателят на ОбС Дулово-инж.Сезгин Галиб, заместник-кметовете Юксел Исмаил и Доротея Тотева, общински съветници, кметове на населени места от общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че на 16септември 2019 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИКпредоставяните едни и същи условия и ценинавсички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кмет, насрочени на 27октомври 2019 г.

З А П О В Е Д № РД-04-507

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-04-507

 

гр. Дулово, 02.09.2019  г.

 

На основание чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка Указ № 163 на Президента на РБългария за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.(обн., ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.),

 

В понеделник – 9 септември, започва Седмицата на пожарната безопасност

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

В понеделник – 9 септември, започва Седмицата на пожарната безопасност

 

 

Повече от 600 произшествия са обслужили противопожарните звена в Силистренска област през първите осем месеца на годината

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Повече от 600 произшествия са обслужили противопожарните звена в Силистренска област през първите осем месеца на годината