September 2019

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

Вече е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на неоторизирания достъп до данните на НАП, осъществен през месец юли тази година. Електронната услугата е публикувана в специално разработен сайт,  чрез който НАП ще продължи да информира засегнатите лица. 

З А П О В Е Д № 459

З А П О В Е Д

№  459

гр. Дулово, 02.09.2019 год.

 

                На основание чл. 9, ал. 8  от Изборния кодекс /ИК/,  във връзка Указ № 163 на Президента на РБългария за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. (обн., ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.),

НАРЕЖДАМ: