September 2019

РЕШЕНИЕ № 755-МИ София, 26.08.2019

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ 
№ 755-МИ
София, 26.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дулово, област Силистра, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/189 от 23 август 2019 г. от кмета на община Дулово, област Силистра, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери в  Стационарната

комуникационна и  информационна система

за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Основни изисквания:

Със заповед № ОХ- 761/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 761/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22980-София) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше  училище в страната и в чужбина .

 

Основни изисквания :