November 2019

Сектор „Български документи за самоличност“: Очаква се натоварване в административното обслужване през следващата година, изтичащите лични документи могат да се подменят предсрочно

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Сектор „Български документи за самоличност“: Очаква се натоварване в административното обслужване през следващата година, изтичащите лични документи могат да се подменят предсрочно

 

Със заповед № ОХ- 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

Със заповед № ОХ- 997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  3 вакантни длъжности за oфицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

Със заповед № ОХ- 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  3 вакантни длъжности за войници във Военно - географската служба за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност, психологично пригодни,