December 2019

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2019-2023г

Постоянните комисии се конституират от Общинския съвет с Правилника за организацията и дейността му. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника са сформирани 9 постоянни комисии:

  • Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба

Председател:         Джюнеид  Севджан Вахид

Зам. председател:  Марин  Христов Малчев

Членове:                 Гюнер  Нихат Ахмед

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БЧК-ДУЛОВО

На 5 декември -  Международния ден на доброволеца, Общинската организация на БЧК  в Дулово проведе събрание, на което се приеха - отчет за дейността на ОбС на БЧК- Дулово през 2019 г. и план за дейността на общинската организация на БЧК за 2020 г.

 

69 нарушения са установени в рамките на 24-часова специализирана полицейска операция в Силистренска област

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

69 нарушения са установени в рамките на 24-часова специализирана полицейска операция в Силистренска област

 

 

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

Физическите лица,  регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година, напомнят от Национална агенция за приходите /НАП/.